Znakovi sigurnosti

Znakovi sigurnosti su znakovi s općom porukom o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni grafički simbol ili tekst nose posebnu poruku o sigurnosti. Znakovi su izrađeni prema aktualnim normama i pratećim amandmanima.

Prometni znakovi

Prometne znakove izrađujemo sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 105/04, 33/05, 64/05, 155/05), te pripadajućim pratećim normama, od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

Aktivna prometna signalizacija

Aktivna prometna signalizacija omogućuje povećanu razinu sigurnosti na nepreglednim raskrižjima, autobusnim stajalištima, željezničkim prijelazima i garažama.

Projekt Europske unije

/
Naziv projekta: Proširivanje tradicionalne…

Novi znakovi za evakuacije

/
Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o…

Novi znakovi zaštite od požara

/
Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o…

Novi znakovi za otrove i kemikalije

/
Na snazi je obveza označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.…