Znakovi sigurnosti

Znakovi sigurnosti su znakovi s općom porukom o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni grafički simbol ili tekst nose posebnu poruku o sigurnosti. Znakovi su izrađeni prema aktualnim normama i pratećim amandmanima.

Prometni znakovi

Prometne znakove izrađujemo sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 105/04, 33/05, 64/05, 155/05), te pripadajućim pratećim normama, od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

Aktivna prometna signalizacija

Aktivna prometna signalizacija omogućuje povećanu razinu sigurnosti na nepreglednim raskrižjima, autobusnim stajalištima, željezničkim prijelazima i garažama.

Projekt Europske unije

Naziv projekta: Proširivanje tradicionalne…

Novi znakovi za evakuacije

Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o…

Novi znakovi zaštite od požara

Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o…

Novi znakovi za otrove i kemikalije

Na snazi je obveza označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.…