Novi znakovi za evakuacije

Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o…

Novi znakovi zaštite od požara

Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o…

Novi znakovi za otrove i kemikalije

Na snazi je obveza označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC.…

Skupna ploča za gradilišta

Svako gradilište zahtijeva postavljanje raznovrsnih znakova…

Ploča za označavanje gradilišta

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09,…

Oprema za zaštitu na radu (HTZ oprema)

Nudimo kompletan program opreme za zaštitu na radu (odnosno…