Novi znakovi za evakuacije

Dana 29. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15) kojim su izmijenjeni znakovi za evakuacijske puteve. Novi znakovi koje izrađujemo u potpunosti su usklađeni s HRN EN ISO 7010:2013 normom te svim najnovijim amandmanima. Sve nove evakuacijske znakove možete pogledati u galeriji te se mogu naručiti putem narudžbenice.