Novi znakovi za otrove i kemikalije

Na snazi je obveza označavanje kemikalija prema Uredbi 1272/2008/EC. Poznate starije, „narančaste“ znakove zamjenjuju novi „bijeli“ GHS piktogrami opasnosti. Novi znakovi koje izrađujemo u potpunosti su usklađeni s HRN EN ISO 7010:2013 normom te svim najnovijim amandmanima. Sve nove evakuacijske znakove možete pogledati u galeriji te se mogu naručiti putem narudžbenice.