Ploča za označavanje gradilišta

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) svako gradilište na kojem se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina mora biti označeno pločom za označavanje gradilišta. Sadržaj ploče ovisi o tome gradi li se građevina na temelju građevinske dozvole ili se građevina uklanja.