Projekt Europske unije

Naziv projekta: Proširivanje tradicionalne djelatnosti osuvremenjivanjem kroz komplementarnu proizvodnju

Kratki opis projekta: Svrha projekta je kroz osuvremenjivanje procesa proizvodnje putem aktivnosti nabave novih strojeva proširiti osnovnu postojeću grafičku djelatnost, odnosno proširiti kapacitete postojeće poslovne proizvodne jedinice, te pokretanjem Internet trgovine kojom bi se nabavljeni strojevi angažirali i prošireni kapacitet realizirao, ojačati konkurentnost, očuvati postojeća radna mjesta, ostvariti zapošljavanje, ostvariti porast prihoda, te u kombinaciji s bespovratnim sredstvima ostvariti produktivno ulaganje Prijavitelja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je osuvremeniti proces proizvodnje nabavom novih strojeva, proširiti postojeću grafičku djelatnost na komplementarnu djelatnost, te pokretanjem Internet trgovine angažirati nabavljene strojeve i realizirati proširene kapacitete.

Ukupna vrijednost projekta: 257.267,94 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 100.000 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 01.10.2017. – 31.10.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Lidija Najdek

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost korisnika – Signoprom d.o.o.