Prometne znakove čine:

A. Znakovi opasnosti
B. Znakovi izričitih naredbi
C. Znakovi obavijesti
D. Znakovi obavijesti za vođenje prometa
E. Dopunske ploče
F. Promjenjivi prometni znakovi

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja sudionicima u prometu na cesti zabrane, ograničenja i obveze.

Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Kad je zbog prometne sigurnosti ili prometno-tehničkih za­htjeva potrebno, prometni znakovi u cijelosti ili djelomice mogu biti izvedeni kao promjenjivi znakovi.

Prometne znakove izrađujemo sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 105/04, 33/05, 64/05, 155/05), te pripadajućim pratećim normama, od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

Za izradu prometnih znakova koriste se sljedeći elementi:
• 3M retroreflektirajuće samoljepljive folije sa 7 i 10 godišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva
• podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 mm sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom
• vezni elementi su promjera 60,3 mm predviđeni za montažu na stup
• nosači su čelične cijevi, vruće cinčane, promjera 60,3 mm ili tronošci (za privremenu regulaciju prometa).

Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozačima spriječilo odvraćanje pozornosti. Prometni znakovi mogu biti izvedeni s vlastitim izvorom svjetlosti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom). Prometni znakovi i znakovi s promjenljivim porukama mogu biti izvedeni i sa svjetlećim tvarima na podlozi crne boje.